کتاب سکه های ماشینی قاجار

اقدام به خودکشی نهنگ‌های عنبر سواحل آچه اندونزی!

تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری میزان- روز چهارشنبه درپی ورود این گروه از نهنگ های عنبر به آبهای' آچه بیسار' وضعیت هشدار زیست محیطی در این منطقه اعلام شد.