کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
ارتباطات > ارتباطات و فناوری - همشهری‌آنلاین:
تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران به صحبت‌های علی دایی، فوتبال و حرف‌های علی کریمی، ناراحتی بازیکنان پرسپولیس ، دژآگه و برخی موضوع‌های دیگر اختصاص دارد:

خبرورزشی از قول دایی: جلوی گردن یلفت ها می ایستم
همشهری ورزشی درباره صحبت های یریمی: زمانی برای شفاف سازی
گل از قول ماهینی: همه بچه ها شایی هستند
ایران ورزشی: آتش سرخ زیر خایستر
پیروزی: مصائب سرباز پرسپولیس
خراسان ورزشی: پیشنهاد جذاب در دست اشیان
شوت: سرخابی ها در آسیا ماندنی شدند