خرید کتاب سکه طلا

جراحی مغز در بیمارستان صحرایی سرپل‌ذهاب +عکس

تاریخ دریافت خبر:
اولین جراحی مغز در بیمارستان صحرایی سرپل‌ذهاب صورت گرفت پایگاه خبری ریشه:

http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/8/23/1476061_286.jpg