کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
مردم هوراند کمک های خود را برای زلزله زدگان کرمانشاه به پایگاه های جمع آوری کمک ها اهدا کردند. /عکس از: وحید بقایی

برای مشاهده عکس ها در اندازه بزرگ بر روی آن ها کلیک کنید.