کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
قصر
هتل پنج ستاره ریتزکارلتون ریاض که میزبان یک کنفرانس بزرگ برای نشان دادن ظرفیت های اقتصادی عربستان سعودی بود،اکنون زندان آن هاست.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ هتل پنج ستاره ریتزکارلتون ریاض که میزبان یک کنفرانس بزرگ برای نشان دادن ظرفیت های اقتصادی عربستان سعودی بود،اکنون زندان آن هاست.

403