خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
پلیس راهور نیروی انتظامی محدودیت های ترافیکی از 23 تا 29 آبان ماه اعلام شد.
اتاق خبر 24:

 به نقل از پایگاه خبری پلیس راهور ناجا، تردد موتور سیکلت از ساعت12:00ظهر روز سه شنبه 23 آبان ماه تا ساعت 06:00 روز دوشنبه 29 آبان ماه از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد ، محورهای قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه – مشهد و بالعکس ممنوع است.
تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13:00 تا24:00 روز چهارشنبه 24 آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16:00 تا 24:0 روز چهارشنبه 24 آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 تا24:00 روز جمعه 26 آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18:00 تا24:00 روز جمعه 26 آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت12:00 روز یکشنبه 28 آبان ماه تا ساعت 02:00 بامداد روز دوشنبه29 آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15روز یکشنبه 28 آبان ماه تا ساعت 02:00 بامداد روز دوشنبه 29 آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
در محور هراز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00روز یکشنبه 28 آبان ماه تا 02:00 بامداد روز دوشنبه 29 آبان ماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 14:00 روز یکشنبه 28 آبان ماه تا ساعت 02:00 بامداد روز دوشنبه 29 آبان ماه از آب اسک به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.
در محور هراز نیز تردد همه تریلرها کماکان ممنوع است.
تردد تمام کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 تا24:00 روز چهارشنبه24 آبان ماه و از ساعت 08:00 تا 24:00 روزهای پنجشنبه و جمعه25 و 26 آبان ماه و همچنین از ساعت08:00 روز یکشنبه 28 آبان ماه تا ساعت 02:00 بامداد روز دوشنبه 29 آبان ماه از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.
در محور فیروزکوه تردد تمام تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 تا24:00روز جمعه 26 آبان ماه و همچنین از ساعت 08:00 تا 24:00 روزیکشنبه 28 آبان ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع است.
در - محور آستارا- اردبیل و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت08:00 تا20:00 روز یکشنبه 28 آبان ماه در محور فوق ممنوع است.
در محورهای قدیم قزوین – رشت و بالعکس نیز تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت08:00 تا20:00 روز یکشنبه 28 آبان ماه در محور فوق ممنوع است.
محدودیت های محورهای استان خراسان رضوی به مناسبت 28 صفر:
الف - تردد تمام وسایل نقلیه شامل تریلر و کامیون و کامیونت بجز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 تاساعت 22:00 روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه ،شنبه و یکشنبه 24 تا 28 آبان ماه در محورهای اصلی استان ممنوع است.
ب - ترددهمه وسایل نقلیه از محور قدیم مشهد- ملک آباد از ساعت 06:00 تا18:00 روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه ،شنبه از 24 تا 27 آبان ماه و از ساعت 06:00 اتا 12:00روز یکشنبه28 آبان ماه ممنوع است. (مخصوص زائرین پیاده)
ج - محور مشهد به ملک آباد از ساعت 12:00 روز یکشنبه 28 آبان ماه برای تخلیه ترافیک خروجی مشهد در صورت انسداد مقطعی ،آزادراه شهید شوشتری بصورت یکطرفه به سمت ملک آباد است.