کتاب سکه های ماشینی قاجار

ایجاد جاذبه در مساجد باید شکل بگیرد

تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری شبستان از شیراز، هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس امشب (21 آبان) در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس گفت: ایجاد جاذبه در مساجد باید شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت غالب مساجد، افراد مسن هستند و حضور جوانان بسیار کم است، اضافه کرد: اکنون بسیج در 2 مسجد شیراز، دانش آموزان نخبه را شناسایی کردند و برنامه هایی برای آنان در 2 مسجد شیراز در نظر گرفته اند و امور در دست خود دانش آموزان است.

پژوهش جهرمی تاکید کرد: یکی از راه هایی که می توان پای جوانان را به مساجد باز کرد اجرای برنامه های فرهنگی و دارای جاذبه است.

پایان پیام/130
ضمیمه :