کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
کارکنان حیات وحش سانفراسیسکو شیر کوهی را که آرامش را از ساکنان منطقه مسکونی ربوده بود به دام انداختند.
اتاق خبر 24:
این حیوان از حیاط یکی از خانه های مسکونی وارد شده و روی پشت بام جا خوش کرده بود.

«جیمز اوبر» سرپرست سازمان حیات وحش منطقه گفت:« برای به دام انداختن این حیوان ساعت ها وقت صرف شد. این حیوان 18 ماه سن داشته و پس از بیهوش شدن به حیات وحش باز گردانده شد.»

وی افزود:« شیرهای کوهی حیواناتی تهاجمی و خطرناک هستند با نزدیک شدن فصل سرما این حیوانات برای یافتن غذا به سمت مناطق مسکونی آمده و در جستجوی غذا هستند.»

برای مشاهده 


   خبر