ایران آنتیک

«سارا و آیدا» در شبیه نمایش خانگى توزیع شد

تاریخ دریافت خبر:
فیلم سینمایى "سارا و آیدا" به یارگردانى مازیار میرى از امروز توسط موسسه هنرهاى تصویرى سوره در شبیه نمایش خانگى توزیع شد.
توزیع «سارا و آیدا» در شبیه نمایش خانگى