کتاب سکه های ماشینی قاجار

تمدید مهلت شرکت در مسابقه طراحی معماری موکب

تاریخ دریافت خبر:
تمدید مهلت شرکت در مسابقه طراحی معماری موکبمهلت شرکت در مسابقه طراحی معماری موکب که به همت مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار شده است، تمدید شد.

به گزارش ایران اسلامی، بنا به درخواست های مکرر شرکت کنندگان، مهلت ثبت نام و ارسال آثار شرکت در مسابقه طراحی معماری موکب تا پایان وقت اداری روز یکشنبه پنجم آذرماه 96 تمدید شد.

داوطلبین می توانند به تارنمای artfest.ir، و یا کانال مسابقه به آدرس https://t.me/irac_ir مراجعه و ضمن مشاهده شرایط و ویژگی های مسابقه، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و درج مشخصات و ارسال آثار اقدام کنند.