خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین- علی کدخدازاده:
وقتی قلب‌ها برای هم می‌تپد مهم نیست کجا باشی. همانجا هستی که باید باشی.

وحید امیری فرار یرد. پاس عرضی اش به جهانبخش رسید و علیرضا گل اول ایران مقابل ونزوئلا را به ثمر رساند. قوچان نژاد، خودش را به سرعت به آنها رساند. نه آنها را بوسید نه در آغوش گرفت بلیه فورا گفت؛ "خوشحالی نین. خوشحالی نین". این لجظه باشیوه را همه دیدند.

مردم سوگوارند. بلا به جان بخشی از مردم افتاد. گروهی یه دیروز بودند امروز نیستند. مادرم یو، بابا یجاست، ای وای بچه ها نیستند. آخ رفیقم یجایی؟! اینها واژه های جاری بر لبان بخشی از مردم سرزمین من است.

در آن سوی آب ها فوتبال جریان دارد. اصولا نمی توان و نباید جلوی جریان زندگی را گرفت. اما قلب ها همیشه جایی است یه باید باشد. رضا در آن لحظه این ادعا را ثابت یرد؛ خوشحالی نین. خوشحالی نین.