ایران آنتیک

وام 2 میلیارد دلاری انگلیس به عربستان برای عرضه سهام آرامکو در بورس لندن

تاریخ دریافت خبر:
آرامکو عربستان