خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:

بامیلو هم می‌خواهد اول باشد

گفت‌وگو با مدیرعامل بامیلو در آستانه حراجمعه

امیر مستکین ۵ دقیقه پیش

دومین فروشگاه بزرگ اینترنتی ایران در آستانه برگزاری یک حراج بزرگ است؛ «حراجمعه»‌ای که هویت خود را از جمعه سیاه فرنگیها وام گرفته و زیر نظر مدیرعاملی جوان در روزهای آینده قرار است تخفیفهایی بحثبرانگیز را برای سومین سال متوالی در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد. اما در پشت صحنهی حراجی که مدیران «بامیلو» به آن همچون یک سکوی پرش نگاه میکنند چه در جریان است؟

همهمهی متمرکز

در همین رابطه بخوانید