کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

به تعدادی کارگر نیمه ماهر نجار جهت تولید مبلمان کلاسیک در تهران واقع در رباط کریم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۱۲

tel: 09121836548