ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
سوریه
نیروهای سوریه دموکراتیک در ادامه پیشروی های خود در شمال شرق استان دیرالزور دومین میدان بزرگ نفتی این کشور را از کنترل داعش خارج ساختند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از القدس العربی، نیروهای سوریه دموکراتیک که از سوی ایالات متحده آمریکا مورد حمایت قرار می گیرند در ادامه عملیات طوفان جزیره کنترل میدان نفتی تنک را در اختیار گرفتند.

این میدان نفتی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی داعش قلمداد می شد و در طول سه سال گذشته این گروه تروریستی بخش بزرگی از مخارج خود را با فروش نفت این میدان نفتی تامین می کرد.

نیروهای سوریه دموکراتیک چند روز پیش نیز بزرگترین میدان نفتی سوریه را در استان دیرالزور کنترل کرده بودند این گروه مورد حمایت آمریکا اکنون بخش بزرگی از نفت کل سوریه را در اختیار دارد.