خرید کتاب سکه طلا

وضعیت روستاهای غرب کشور بعد از زلزله‎

تاریخ دریافت خبر:
با گذشت تقریبا دو روز از زلزله غرب کشور، روستاهای اطراف شهر «سرپل ذهاب» و «دالاهو» در وضعیت بدی قرار دارند و امداد رسانی چندانی به آنها نشده است.روستاییان از مسئولین تقاضای کمک و امداد رسانی دارند.