خرید سکه کلکسیونی

تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

تاریخ دریافت خبر:
جدیدترین تصاویر ارسال شده از مناطق زلزله زده را مشاهده کنید
اتاق خبر 24:

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.

 

2017-11-13_11-34-43.png

 

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

photo_2017-11-13_11-03-16.jpg

 

 تصاویر ناراحت کننده از زمین لرزه در ایران و عراق

 

72643