خرید کتاب سکه طلا

اسکورت محموله‌های امدادی توسط یگان ویژه

تاریخ دریافت خبر:
محموله‌های امدادی به مناطق زلزله زده توسط نیورهای یگان ویژه اسکورت خواهند شد.  
اتاق خبر 24:

، به دنبال مشکلات به وجود آمده در مدیریت کمک رسانی و توزیع اقلام مورد نیاز زلزله زدگان مناطق آسیب دیده، نیروی انتظامی وارد موضوع شد و از ظهر امروز تمام محموله‌های امدادی ارسالی به مناطق زلزله‌زده توسط نیروهای یگان ویژه اسکورت خواهند شد.