خرید کتاب سکه طلا

فاجعه بارترین زلزله هایی که شهرهای پرجمعیت را لرزاندند، کدامند؟

تاریخ دریافت خبر:
فاجعه بارترین زلزله هایی که شهرهای پرجمعیت را لرزاندند، کدامند؟

در جای جای کره ی زمین زلزله های بزرگی به وقوع پیوسته است که تنها برخی از آن ها منجر به فاجعه ای انسانی شده اند. در این مقاله به معرفی فاجعه بارترین زلزله ها در شهرهای بزرگ می پردازیم.

فیس‌بوک