کتاب سکه های ماشینی قاجار

سفر روحانی به مناطق زلزله زده کرمانشاه

تاریخ دریافت خبر:
سفر روحانی به مناطق زلزله زده کرمانشاهحسن روحانی رئیس جمهور جهت بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه وارد سرپل ذهاب شد.