کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:


   صحنه دستیار کارگردان منشی برنامه شیدا

گزارش:

منبع خبر (موبنا) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «کویرگردی شیدا یوسفی؛ برنامه ریز، منشی صحنه و دستیار کارگردان (عکس)» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.