خرید سکه کلکسیونی

 سدور   عملکرد 6 ماهه را اعلام کرد

تاریخ دریافت خبر:

شرکت سیمان دورود با سرمایه ثبت شده 641 میلیارد و697 میلیون ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سیمان دورود پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 6 ریال زیان به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

"سدور " در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 46 ریال زیان محقق کرد. این شرکت زیان را در 6 ماهه 767 درصد افزایش داد.

گفتنی است سیمان دورود در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 179 ریال زیان شناسایی کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 151 ریال زیان محقق کرده بود. به این ترتیب در 6 ماهه سال مالی قبل 84 درصد از پیش بینی ها را پوشش داده بود.

"سدور" سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 33 ریال اعلام کرده است که در 6 ماهه 29 ریال زیان را پوشش داده است.