ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری شبستان، به نقل از شبکه خبری «hemeltoday.co.uk» مرکز اسلامی شهرستان «همل همپستد» در شهر هرتفوردشر انگلیس، درخواست رسمی را برای ساخت مسجد جدید در محل کلیسای متروکه این شهرستان ارائه داد.

جامعه مسلمانان انگلیس چهار سال پیش نیز طرح ساخت مسجدی جدید را در محل کلیسای متروکه منطقه نشمیلز به شورای شهر ارائه داده بودند.

این درخواست به دلیل اعتراض ساکنان محلی و نبود پارکینگ مورد پذیرش قرار نگرفت.

بنابر این گزارش، این ساختمان جدید جایگزین مسجدی کوچک که در منطقه «سنت آلبانز هیل» قرار دارد، خواهد شد.

مسجد جدید برای 520 نمازگزار ظرفیت خواهد داشت.

ساختمان کنونی هر چند به عنوان مسجد قابل استفاده است، ولی برخی معتقدند باید این مکان از نو بنا شود.

در ماه می نیز افراط گرایان در اقدامی اهانت آمیز در این مکان، سر خوک قرار داده بودند.

پایان پیام/43
ضمیمه :