کتاب سکه های ماشینی قاجار

جزیره ای فرش شده با خاک سرخ در ایران !!

تاریخ دریافت خبر:

جزیره ای فرش شده با خاک سرخ در ایران !!

در جنوب کشورمان ایران، جزیره ای وجود دارد به نام جزیره هرمز که بخشی از خاک جزیره قشم محسوب می شود. خاک جزیره هرمز، رنگ های زیبایی دارد، به طوری که هرساله فستیوال هایی در آن برگزرا می شود و مردم به نقاشی با ان خاک های رنگی می پردازند. رنگ غالب خاک در این جزیره، سرخ رنگ می باشد. با هم عکس هایی از این جزیره زیبا و عجیب را تماشا می کنیم.

منبع: ایرنا

جزیره هرمزخاک جزیره هرمزجزیره ای در جنوب ایرانخاک سرخ رنگ جزیره هرمزجشنواره رنگ جزیره هرمز