ایران آنتیک

بهترین کار پس از خواب دیدن چیست؟

تاریخ دریافت خبر:
حتی اگر خوابی رؤیای صادقه هم باشد، در تعالیم اسلامی یک هفتادم وحی اعتبار دارد و لذا نباید خواب را به تنهایی مبنای قضاوت درباره افراد یا بهانه‌ای برای تغییر در سبک زندگی قرار داد.
جهان نیوز - دکتر محمد لطفی زاده: امروزه سؤالات متعددی درباره تعبیر خواب در میان مردم مطرح می شود و چه بسا از افراد مختلف می خواهند، آنان را از تعبیر خوابی که دیده اند مطلّع سازند. در این باره چند نکته حائز اهمیت است:

1 - همه خواب های انسان تعبیر ندارند و عمده ی خواب ها که حاصل تصوّرات و تجربیات روزانه است ارزش تعبیر ندارند.

2 - تعبیر خواب کار هر فردی نیست، همانطور که در قرآن کریم هم بدان اشاره شده این علم یک هدیه الهی است.

3 - کتاب هایی که در بازار نشر به عنوان (تعبیر خواب) به فروش می رسند مانند آنچه در سایت های اینترنتی دیده می شود، غالباً تحریف شده، ناقص و غیرقابل اعتنا هستند.

4 - لزوماً از روی یک کتاب نمی شود به تعبیر خواب دست یافت، چنانکه در زمان معصومین علیهم السلام، افرادی بودند که خواب مشابهی می دیدند اما با دو تعبیر کاملاً متضاد مواجه می شدند.

5 - بهترین کار پس از خواب دیدن این است که اگر آشفته بود، آن را نقل نکنیم و با صدقه دادن و توکّل به خدای سبحان، به زندگی عادی خود بپردازیم.

6 - حتی اگر خوابی رؤیای صادقه هم باشد، در تعالیم اسلامی یک هفتادم وحی اعتبار دارد و لذا نباید خواب را به تنهایی مبنای قضاوت درباره افراد یا بهانه ای برای تغییر در سبک زندگی قرار داد.