کتاب سکه های ماشینی قاجار

کمپ حجازی، مرکز جمع آوری کمک به زلزله زدگان+ عکس

تاریخ دریافت خبر:
کمپ حجازی، مرکز جمع آوری کمک به زلزله زدگان+ عکسمسوولان باشگاه استقلال هم حضور فعالی در کمک رسانی به زلزله زده ها داشته اند.

به گزارش ایران اسلامی، با اعلام باشگاه استقلال مردم می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به کمپ حجازی ببرند تا به دست زلزله زده های غرب کشور برود.

مردم مشارکت خوبی در کمک به زلزله ها داشته اند که به زودی این کمک ها به دست آنها خواهد رسید.