خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
توزیع امکانات در مناطق زلزله زده مناسب نیست

اقتصاد ایران،‌ "سید حسین قاضی زاده هاشمی" در جلسه ستاد بحران کرمانشاه با حضور رییس جمهور افزود:حدس بنده این است که تعداد فوتی ها افزایش می یابد زیرا در بسیاری از روستاها، قربانیان زلزله دفن شدند و آمار دقیق آنها در روزهای آینده اعلام می شود.

در همین رابطه بخوانید