کتاب سکه های ماشینی قاجار

پرستو گلستانی در هلال احمر تهران برای کمک به زلزله زدگان

تاریخ دریافت خبر:
پرستو گلستانی در هلال احمر تهران برای کمک به زلزله زدگان

به گزارش ایران اسلامی، به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، پرستو گلستانی در هلال احمر تهران برای کمک به زلزله زدگان حضور پیدا کرد.

پرستو گلستانی در هلال احمر تهران برای کمک به زلزله زدگان حضور پیدا کرد.