ایران آنتیک

بزرگترین مشکل مردم زلزله زده نبود چادر است

تاریخ دریافت خبر:
بزرگترین مشکل مردم زلزله زده نبود چادر استاستاندار کرمانشاه گفت: خسارت مالی ناشی از این زمین‌لرزه بسیار زیاد است و تاکنون هفت شهر و 1930 روستای استان مورد خسارت قرار گرفته اند.

به گزارش ایران اسلامی، هوشنگ بازوند در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه زلزله رخ داده را اسف بار عنوان کرد و افزود: با وجود هوشمندی مردم در اقدام به موقع و کاهش تلفات جانی، اما خسارت مالی ناشی از این زمین‌لرزه بسیار زیاد است و تاکنون هفت شهر و 1930 روستای استان مورد خسارت قرار گرفته اند.

وی با بیان این مطلب که نبود سرپناه و همچنین ترس مردم از پس لرزه ها عامل مهم روی آوردن به چادرها برای اسکان است، خاطرنشان ساخت: جای بسی تاسف است که مراکز دولتی، بیمارستانی و مسکن های مهر ساخته شده در این مناطق بیشترین آمار تخریب را داشته اند.

بازوند ضمن قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف، حضور و پیگیری وزیر کشور و وزیر بهداشت و همراهی ارتش، سپاه و... گفت: با تمام تلاش سعی می کنیم که سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده استان را به شرایط پایدار بازگردانیم.