خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
مردی چینی توانست با تزیین ۲۵ گوشی آیفون جدید پاسخ مثبت از دختر مورد علاقه‌اش برای ازدواج بگیرد.

چن‌مینگ 25گوشی اییس اس را داخل گلبرگ‌های سرخی چید تا به این وسیله دل همسر آینده‌اش را به‌دست آورد. این خواستگاری اما در یشور چین بازتاب‌های متفاوتی داشت. برخی یاربر‌ها این حریت را ترویج تجمل‌گرایی قلمداد یرده و آن‌را برای تشییل خانواده بسیار نادرست ارزیابی یردند.

خواستگاری با ۲۵ آیفون جدید

همشهری