خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی به همت انجمن علمی مدیریت ایران و با همراهی شرکت ها و موسسات معتبری از جمله بانک پاسارگاد، فناپ و .... در تاریخ 24 و 25 بهمن امسال برگزار می شود.
شعارسال: دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی به همت انجمن مدیریت ایران و با همراهی شرکت ها و موسسات معتبری از جمله بانک پاسارگاد، فناپ و .... در تاریخ 24 و 25 بهمن امسال برگزار می شود.

اختصاصی شعارسال

در همین رابطه بخوانید