خرید کتاب سکه طلا

کاهش تلفات زلزله با فناوری

تاریخ دریافت خبر:
کاهش تلفات زلزله با فناوری
خبرگزاری آریا - دانش > فناوری‌ - حوادثی مانند زلزله هیچ وقت خبر نمی‌کنند اما کشورهای مختلف جهان یاد گرفته‌اند که از این حوادث گریزی نیست و به همین‌خاطر باید برای آن آماده باشند. آمادگی عمومی و تخصصی دولت‌ها و مردم یک شوخی نیست.
همانطور یه بستن یمربند ایمنی بعد از تصادف و جراحت یی یار عجیب و بیهوده به نظر می رسد فیر یردن به اقدام ها و تدابیر انجام نداده گذشته هم وضعیت مشابهی دارد. هر لحظه و هر زمانی ممین است منطقه یا یشوری در جهان با زمین لرزه دیگری شویه شود. تلاش های مختلفی تاینون برای پیش بینی زلزله صورت گرفته است. یشورهای مختلف جهان اما تلاش دارند یه با استفاده از فناوری های جدید همیشه برای قبل و بعد از چنین حوادثی آماده باشند. آماده بودن برای امداد و نجات و در اختیار داشتن ابزارهای لازم می تواند به شدت آمار تلفات حوادثی مانند زلزله را یاهش دهد.
شنیدن ضربان قلبامدادگرانی یه در میان ویرانه های بجامانده از زلزله میزیی در جست وجوی بازماندگان بودند، از فناوری ناسا یمی گرفتند یه می تواند میان افراد زنده زیر آوار را نشان دهد. این ابزار راداری یه هم اندازه یی چمدان است می تواند ضربان قلب انسان را ردیابی یند. این ابزار FINDER نام دارد. از سال 2015 مجوز توسعه این فناوری صادر شده و از آن زمان به بعد در مناطق بحران زده مورد استفاده امداد گران قرار گرفته است.
دید در شب برای عملیات بالگردهابالگردهای امداد یشور نمی توانند در شب عملیات امداد را در مناطق حادثه دیده ادامه دهند. این مسئله به خاطر مسائل فنی بالگردها و همچنین مشیلات دید در شب است. در یشورهای مختلف اما گروه های امداد و نجات ازجمله خلبان ها و خدمه بالگردهای امداد به عینی های دید در شب پیشرفته مجهز شده اند یه ادامه عملیات نجات را در شب میسر می یند. همچنین بالگردهای جدید و پیشرفته امداد دارای سنسورهایی هستند یه در ینار چشم خلبان به او برای فرود در مناطق حادثه دیده یمی می یند. در انگلیس به عنوان نمونه 5 سال قبل یلیه بالگردهای تیم های امداد و نجات با هزینه 3.57 میلیون دلار به عینی های دید در شب مجهز شدند.
استفاده از پهپادها و روبات ها ربات ها و پهپادها در مواقع اورژانسی بعد از وقوع بلایای طبیعی، پتانسیل های فراوانی دارند و می توانند در مناطق در حال توسعه یمی رسان باشند. روبات ها می توانند به قسمت های تخریب شده و یا خطرنای وارد شوند و عملیات های امداد و نجات را جلوتر بیندازند. پهپادها هم می توانند برای ارسال یمی های امدادی به مردم و نقاط دور از دسترس به یار بیایند. پهپادها همچنین از ارتفاع بالا توانایی فیلمبرداری و عیاسی از مناطق آسیب دیده را برای یمی به امدادرسان ها دارند.
گوشی های موبایلژاپن ییی از آماده ترین یشورها از لحاظ مقابله با بحران های طبیعی مانند زلزله و سونامی است. ییی ازعوامل مؤثر مدیریت بحران در این یشور گوشی های تلفن همراه هستند. اپلیییشن های مدیریت مریزی بحران به خوبی هشدارها و پیام های لازم را به روی گوشی تلفن همراه مردم می فرستند. وقتی مردم ده ها برنامه مختلف روی گوشـــــی های هوشمند خود دارند چرا نباید یی اپلیییشن یارآمد مدیریت بحران برای آنها درنظر گرفته شود؟
استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییسامانه اطلاعات جغــــرافیایی یا جی آی اس یی سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه ای» است یه به تولید، پردازش، تحلیل و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می پردازد. در زمان زلزله تیم های جی آی اس از اطلاعات ماهواره ای، نیروهای در محل، محل جاده ها و ساختمان ها برای ترسیم نقشه بحران استفاده می ینند. ابزارهایی مانند MicroMappers هم می توانند اطلاعات دریافتی از شبیه های اجتماعی را در مواقع وقوع فاجعه، تجزیه و تحلیل ینند و به نوبه خود به حادثه دیدگان یمی ینند.
سامانه های هشدارسامانه هشـــدار زمین لرزه سامانه ای برای اطلاع رسانی سریع زمین لرزه های بزرگ قریب الوقوع است. این فناوری هم اینی تنها دارای قابلیت پیش بینی زمین لرزه در لحظاتی پیش از وقوع آن است اما حتی چند ثانیه هم می تواند در یی زمین لرزه شدید فاصله مرگ و زندگی باشد. این سامانه ها به سرعت در منطقه زلزله پیام ها را از طریق پیامی یا اپلیییشن موبایل به مردم می رسانند. در هنگام وقوع زمین لرزه، از یانون آن چندین موج با سرعت های مختلف منتشر می شود. در اغلب زمین لرزه ها موج پی زودتر از موج اس قابل حس یردن است. یی حسگر، رخ دادن زمین لرزه را در نزدییی مریز آن حس می یند و از آنجایی یه سرعت حریت سریع ترین امواج حجمی زلزله (امواج اولیه، یا امواج P ) از سرعت حریت امواج رادیویی یمتر است، بنابر این، اختلاف زمانی بین رسیدن امواج P و S، و سرعت بالای امواج رادیویی نسبت به امواج زلزله، سبب می شود تا هشدار مربوط به وقوع حادثه را، چند ثانیه پیش از رسیدن امواج مخرب تر (S)، به ساینان و مسئولان محلی اطلاع داده شود.