خرید سکه کلکسیونی

بازدید از موزه ملک فردا رایگان است

تاریخ دریافت خبر:
بازدید از موزه ملک فردا رایگان است

بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک، در روز چهارشنبه ۲۴ آبان به مناسبت روز وقف رایگان خواهد بود.

بنا به اعلام روابط عمومی کتابخانه و فیس‌بوک