ایران آنتیک

راهنمای فشارخون بالا : پیکار با قاتل خاموش

تاریخ دریافت خبر:
بر اساس آمارهای موجود از هر صد نفر ایرانی ۲۰ نفر فشارخون دارند و این در حالی است که تنها ۱۰ نفر از این ۲۰ نفر از این امر باخبر هستند. ۵ نفر از این ۱۰ نفر درمان شده و ۷۵ % از مبتلایان به فشارخون بدون درمان باقی می مانند؛ موضوعی که تنها مختص به ایران نبوده و جهانی است.
آمار و ارقام ذکر شده حاکی از حساسیت و اهمیت نقش فشارخون در حفظ سلامت افراد به ویژه در جوامع شهری است. تنش ها و استرس های ناشی از زندگی شهر نشینی و عدم تحرک، استفاده از غذاهای آمده ی مصرف و عدم تحرک کافی، از جمله ویژگی های زندگی شهری است که جملگی در افزایش فشارخون افراد نقش موثری دارد.
نگارنده در این کتاب تلاش نموده تا نکات مهم و اساسی در تشخیص فشارخون و عواملی که در بالا رفتن آن دخیل هستند را ارائه نماید. بدین ترتیب خواننده با نگاهی گذرا، فشارخون بالا را شناخته و در می یابد چه نکاتی در رابطه با آن حائز اهمیت است و راه درست برای مقابله با آن چیست.