ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
آمادگی کامل تیم‌های محب و مراکز سلامت روان برای ارائه خدمت به حادثه‌دیدگان زلزله مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از آمادگی کامل تیم‌های محب و مراکز سلامت روان محلی برای ارائه خدمت به حادثه‌دیدگان زلزله درکل کشور خبر داد.

به گزارش گروه انتظامی و حوادث خبرگزاری برنا، امید قادری با تشریح خدمات ارائه شده توسط بهزیستی به حادثه دیدگان زلزله اخیر از آمادگی کامل تیم های محب و مراکز سلامت روان محلی درکل کشور خبر داد.

وی ادامه داد: اعزام تیم پزشکان داوطلب به استان کرمانشاه و تهیه تجهیزات توانبخشی و وسایل بهداشتی مورد نیاز مددجویان در مناطق آسیب دیده از جمله زمینه های همکاری سازمان بهزیستی در راستای کمک به زلزله زدگان است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، ارائه خدمات توانبخشی و توانپزشکی از طریق تیم های سیار تخصصی و ارائه خدماتک به ڪودکان بی سرپرست و زنان آسیب دیده از زلزله و فاقد سرپرست و سرپناه را از دیگر خدمات ارائه شده توسط بهزیستی عنوان کرد.

این مسئول با اشاره به انجام حمایت های روانی اجتماعی از طریق اورژانس اجتماعی به حادثه دیدگان، گفت: هماهنگی با شرکت تجهیزات پزشکی برای دریافت وسایل و تجهیزات توانبخشی برای مصدومان زلزله و راه اندازی مهدهای کودک سیار از دیگر خدمات ارائه شده است.

وی عنوان کرد:ارائه بسته اضطراری تاب آوری اجتماعی ویژه مناطق زلزله زده استان، شناسایی معلولان جدید حادثه دیده در شهر و روستا و حمایت تخصصی رایگان به مدت سه ماه به حادثه دیدگان و بازماندگان زلزله از خدمات ویژه ماست.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: ارجاع مددجویان متناسب با نیازهای شناسایی شده برای دریافت خدمات تخصص و بررسی مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی و روزانه از لحاظ ایمنی ساختمان، وضعیت نیروی انسانی، برآورد آسیب های وارده و نیازهای احتمالی مراکز و پیش بینی مکان مناسب در صورت نیاز به جابه جایی توانخوهان مربوطه در دستور کار بهزیستی است.