ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
رئیس جمهور آفریقای جنوبی مراتب همدردی خود را با زلزله زدگان اعلام کرد رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در پی وقوع زلزله در ایران و عراق گفت: ما همراه با جامعه بین‌الملل عمیق‌ترین تاسف و همدردی خود را به برادران و خواهران‌مان در این کشورهای آسیب دیده ابراز می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پیامی از سوی دولت و ملت این کشور وقوع زلزله مرگ بار یک شنبه شب در مناطق مرزی ایران و عراق را به دولت و ملت کشورهای ایران، عراق و ترکیه تسلیت گفت.

جاکوب زوما در پیام خود آورده است: آفریقای جنوبی هم صدا با سایر کشورهای جهان مراتب تاثر عمیق خود را از وقوع زلزله در کشورهای یادشده ابراز می کند. من صمیمانه ترین تاثر و همدردردی خود را با کشورهای آسیب دیده و به ویژه خانواده های داغدار و آسیب دیدگان این حادثه ابراز می کنم.