کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
رئیس کل گمرک ایران و دبیر کل سازمان جهانی گمرک با حضور در مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران مرکز آموزشی سگ های مواد مخدریاب گمرک ایران را افتتاح کردند.

شعار سال: این مرکز اولین مرکز آموزشی سگ های مواد مخدریاب تحت نظارت گمرک است که در حال حاضر دارای 21 قلاه سگ مواد یاب است و 21 قلاده دیگر نیز در پایان سال جاری به این تعداد اضافه خواهد شد.

تیم سگ های مواد یاب گمرک جمهوری اسلامی ایران توانسته است در سالجاری نزدیک به 750 مورد مواد مخدر جاسازی شده را کشف کند.

بنابراین گزارش؛ از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 40 تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در گمرک ایران کشف و ضبط شده است .

بر اساس برنامه ای ازپیش تعیین شده قرار است در مدت پنج سال سگ های موادیاب مورد نیاز گمرک ایران تامین شود و به همین منظور هر سال 20 قلاده در این مرکز آموزش خواهند دید.

استفاده از سگ های موادیاب و کالایاب یکی از ابزارهای مهم کنترلی در گمرکات جهان به شمار می رود و برخی از این ها قادرند مواد منفجره و سلاح را کشف نمایند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 21 آبان 96، کد مطلب: 1571186 ، www.tasnimnews.com


در همین رابطه بخوانید