کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
محاصره کنندگان خواهان اشغال قطر هستند امیر قطر در مراسم افتتاحیه مجلس شورای این کشور گفت کشورهای محاصره کننده قطر خواهان حل بحران نیستند و می خواهند اختیارت کشور را به دست بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المیادین، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در افتتاحیه چهل و ششمین جلسه مجلس شورا (پارلمان) کشورش خاطرنشان کرد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دنبال راه حل بحران نیستند.

امیر قطر همچنین تصریح کرد: ما از تجربه محاصره استفاده کردیم چراکه ملت قطر به نحو بهتری از توانمندی هایشان استفاده کردند. کشورهای محاصره کننده می خواهند با جبهه هایی که در هر مکان باز می کنند کشور ما را اشغال کنند اما این هرگز رخ نخواهد داد.

وی گفت: کشور ما آماج محاصره ظالمانه ای قرار گرفته که تمامی ارزش ها و عرف ها را زیر پا گذاشته است.

امیر قطر خاطرنشان کرد: ما سیاست خویشتن داری و میانه روی و گذشت از بحث ها را در پیش گرفتیم.

وی به این امر اشاره کرد که روابط دوحه با کشورهای بزرگ بهتر از زمانی شده است که در آن هنگام دوحه محاصره نشده بود.

تمیم بن حمد گفت: بهتان های حمایت مالی از تروریسم بر جامعه بین الملل پوشیده نمانده است و کارنامه قطر در زمینه مبارزه با تروریسم روشن است.

وی افزود: ما از محاصره آن کشورها هراسی نداریم چراکه ما بدون آن، هزاران خیر و خوبی داریم.