ایران آنتیک

باب گلداف در اعتراض به کشتار روهینگا نشانش را پس داد

تاریخ دریافت خبر:
آنگ سان سوچی جایزه آزادی شهر دوبلین را در سال ۲۰۱۲ و به دلیل تحمل سالها حصر خانگی، تلاش برای برقراری دموکراسی و مبارزه با نقض حقوق بشر دریافت کرد.