خرید سکه کلکسیونی

هنر فروش و راه‌های حفظ آن در ایران – جلد ۴ (نسخه PDF)

تاریخ دریافت خبر:
کارآفرینان، فروش را وسیله برای خدمت‌رسانی به هم‌نوعان خود می‌پندارند و از طریق فروش، احساس رضایت و شعف زایدالوصفی می‌کنند و از اینکه دیده شده و انتخاب شده‌اند، به خود می‌بالند.
کتابی که پیش‌رو دارید، در مورد موضوع فروش و هنر فروشندگی و تاثیر شگرف آن در زندگی افراد و سازمان‌ها نگاشته شده و درپی تشریح ابعاد گوناگون این موضوع مهم و تعیین کننده‌است.