خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
زلزله کرمانشاه، مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب را تخریب کرد.

شعارسال: ویدیویی از تخریب مسکن مهر در شهرستان سرپل ذهاب در پی زلزله یکشنبه شب.


سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت قطره، تاریخ انتشار: 22آبان1396 ، کدخبر: 40105641 : www.ghatreh.com

در همین رابطه بخوانید