کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده است چکیده: آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد درصد غنی سازی اورانیوم ایران از رقم سه و 67 صدم درصد که محدودیت تعیین شده در توافق هسته ای است، فراتر نرفته است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی از وین نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود اعلام ایران همچنان در چارچوب های اصلی فعالیت های هسته ای خود بر اساس توافق هسته ای سال 2015 با شش کشور جهان باقی مانده است.
این گزارش، نخستین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از خودداری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به این توافق شمرده می شود.

بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که خطاب به اعضای این آژانس ارسال شد و یک نسخه از آن به رویت خبرگزاری رویترز رسید، آمده است ذخیره اورانیوم با غنای پایین ایران تا تاریخ پنجم نوامبر برابر با 96 و هفت دهم کیلوگرم بوده است. این در حالی است که این رقم در ماه اوت برابر با 88 و چهار دهم کیلوگرم اعلام شد. این رقم، پایین تر از حد 202 و هشت دهم کیلوگرم است که در موافقتنامه هسته ای سال 2015 به آن اشاره شده است. همچنین درصد غنی سازی اورانیوم ایران از رقم سه و 67 صدم درصد که محدودیت تعیین شده در توافق هسته ای است، فراتر نرفته است.

در ادامه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است ذخیره آب سنگین ایران –که یکی از مواد واسط در نوعی از رئاکتورها است و می تواند منجر به تولید پلوتونیوم شود- در تاریخ ششم نوامبر برابر با 114 و چهار دهم تن بوده است. این در حالی است که این رقم در ماه اوت برابر با 111 تن بود. این میزان، پایین تر از حد 130 تن است که در توافق هسته ای ایران با کشورهای قدرتمند جهان به آن اشاره شده است. از پلوتونیوم می توان برای تولید سلاح هسته ای استفاده کرد.

آژانس همچنین در گزارش خود نوشت ایران به آژانس اعلام کرده است قصد دارد به منظور تحقیقات، در آینده نزدیک یک «رئاکتور آب سبک بحرانی» را در محل سازمان انرژی اتمی ایران طراحی کند و آن را بسازد.

در همین رابطه بخوانید