ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران صبح امروز با کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران با کاظم جلالی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103305068902_Thum.jpg Icana
دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران با کاظم جلالی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103156005132_Thum.jpg Icana
دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103224388136_Thum.jpg Icana