ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

براساس این گزارش، مقام های برزیل اعلام کردند که شورش در این زندان پس از آزادی دو نگهبان زندان که از سوی زندانیان به گروگان گرفته شده بودند، پایان یافت.
این شورش 43 ساعته غروب روز پنجشنبه آغاز شد و نگهبان های زخمی شده در جریان آن به بیمارستانی محلی منتقل شدند.
زندانیان خواستار سرو غذای بهتر در زندان و انتقال سه نگهبان این زندان به زندان های دیگر بودند. مشخص نیست که مطالبات زندانیان برآورده شده است یا نه. حدود 700 نفر از 980 زندانی این زندان در این شورش شرکت داشتند.
به گزارش ایرنا، شورش در زندان های پرجمعیت برزیل که با کمبود امکانات روبرو هستند، به امری عادی تبدیل شده است.
اروپام**9109**1908

انتهای پیام /*