خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:به گزارش حقوق نیوز روزنامه فیگارو که تحولات مربوط به لبنان و استعفای سعد حریری را از نزدیک دنبال می کند،نوشته است براساس اطلاعات موثق و درز یافته از مقامات عالی رتبه دولت لبنان، مقامات عربستان می خواهند بهاء حریری به جای برادرش سعد حریری نخست وزیر لبنان شود، اما نزدیکان سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان بعد از بازگشت شان از ریاض که برای بررسی جزئیات این ایده به عربستان رفته بودند، با این پیشنهاد عربستان مخالفت کردند.

خانواده حریری به عربستان تاکید کرده اند که هرگز با دست به دست شدن قدرت به این شکل موافقت نخواهند کرد.

فرانسه با سقر رئبس جمهور این کشور به عربستان اهمیت موضوع سعد حریری برای این کشور را نشان داد، زیرا به نوشته فیگارو سعد حریری و حامیانش همان هم پیمانان قدیمی فرانسه هستند.

انتهای پیام