خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
قهرمانان پرورش اندام جهان پس از قهرمانی به جای استراحت، ۳۰ ساعت آوارگی در خیابان‌ها و فرودگاه را متحمل شدند تا به کشور بازگردند.

شعارسال: قهرمانان پرورش اندام جهان پس از قهرمانی به جای استراحت، ۳۰ ساعت آوارگی در خیابان‌ها و فرودگاه را متحمل شدند تا به کشور بازگردند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تله پو، تاریخ انتشار: 17آبان1396 ، کدخبر: 4872: www.telepo.ir


در همین رابطه بخوانید