ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
سردرد ها گاهی اوقات ناشی از اتفاقات روزمره است . چه بهتر که سردادها را بشناسیم.

شعار سال: سردرد ها گاهی اوقات ناشی از اتفاقات روزمره است . چه بهتر که سردادها را بشناسیم.

سردردها را بشناسیم تا راحت‌تر درمان‌شان کنیم

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تله پو ، تاریخ انتشار 16 آبان 96، کدمطلب: 4881 ، www.telepo.ir


در همین رابطه بخوانید