خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
پا برهنه ها میرن کربلا

مسیرهای پیاده روی منتهی به کربلا در شب و روز مملو از زائران پیر، جوان و حتی کودکان است و ساعتی خالی نمی‌ماند. خیل عاشقان همچنان مشتاقانه عمودها را طی می‌کنند.

منبع: تسنیم