خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
ظریف تهران را به مقصد تاجیکستان ترک کرد

اقتصاد ایران، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ساعتی پیش به همراه هیاتی بلند پایه تهران را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد.

"بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته درباره این سفر اظهار داشت: دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به دعوت رسمی مقامات تاجیکستان و ازبکستان به این کشورها سفر می کند.

بهرام قاسمی افزود: در تاجیکستان دیدار با مقامات این کشور در دستور کار است و در ازبکستان نیز وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر دیدار و گفتگو با مقامات این کشور، در کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. این کنفرانس با حضور مقامات و شخصیت های بین المللی و منطقه ای برگزار خواهد شد.