ایران آنتیک

پرداخت ۸۰ درصد حق بیمه کارکنان توسط دولت

تاریخ دریافت خبر:
جهان نیوز به نقل از تسنیم، با مصوبه جدید هیئت وزیران، کارکنان وظیفه تنها یک پنجم حق بیمه را پرداخت خواهند کرد.

بر اساس تبصره تازه مصوب در دولت، یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و باقیمانده توسط دولت، مشروط بر اینکه به تشخیص وزارت تعاون تحت پوشش بیمه دیگری نباشند، تامین می گردد.


   بیمه کارکنان دولت وظیفه پنجم پرداخت

گزارش:

منبع خبر (جهان نیوز) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «پرداخت ۸۰ درصد حق بیمه کارکنان توسط دولت» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.